Join Whatsapp Group

Wednesday, January 20, 2021

SWAMULYANKAN 2.0 online Exam for std 1 TO 10 Students see the steps on how to take the exam & Exam Link

SWAMULYANKAN 2.0 online Exam for std 1 TO 10 Students see the steps on how to take the exam & Exam Link સ્વ મૂલ્યાંકન વોટ્સએપ પરીક્ષા બાબત મહત્વપૂર્ણ માહિતી તમામ વિદ્યાર્થીઓ ને ઉપયોગી


Link
મહત્વપૂર્ણ લિંક

સ્વમૂલ્યાંકનના નવા વર્ઝન 2.0 જોડાવવા માટે સરળ સમજ માટે વિડીયો જોવા માટે અહીં ક્લિક કરો


મહત્વપૂર્ણ લિંક

પરીક્ષા કેવી રીતે આપવી તેના તમામ સ્ટેપ જોવા માટે અહીં ક્લિક કરો

સ્વ મૂલ્યાંકન વોટ્સએપ પરીક્ષા બાબત મહત્વપૂર્ણ માહિતી તમામ વિદ્યાર્થીઓ ને ઉપયોગી


Whatsapp Based Weekly online Exam for Std 3 TO 12 Students, Whatsapp Exam,Whatsapp Exam 2021,Whatsapp Exam Weekly Exam 2021,Whatsapp Exam,STD 3 Whatsapp Exam | STD 4 Whatsapp Exam | STD 5 Whatsapp Exam | STD 6 Whatsapp Exam | STD 7 Whatsapp Exam | STD 8 Whatsapp Exam | STD 9 Whatsapp Exam | STD 10 Whatsapp Exam.

The Gujarat education department has decided to launch WhatsApp-based weekly examinations on trial basis for students of classes 3 till 12 from January 23.Students of Classes 3 till 10will take examinations for Gujarati and Environmental Science subjects on WhatsApp. This will be followed by the second test for classes 3 till 10 while the third test would be conducted on for Classes 3 till 10 for Environment, English, Hindi, Science and Mathematics.

Each test has been designed by Samagra Shiksha and education department’s Command and Control Centre (CCC) as a set of ten multiple choice questions.“The logic behind these tests is that a child should be able to assess himself based on the weekly online learning. There is no time limit so there is no pressure of an exam but only to self-evaluate areas where they need to work hard,” said Samagra Shiksha State Project Director P Bharathi adding that it is in practice in several other states too.

Along with the PDF link of the answer keys the student will also be provided immediately with the YouTube and content link for remedial learning for the incorrect answers,” Bharathi added.


Further, weekly reports of a student will be sent to the teachers concerned. These exams are based on Samagra Shiksha’s telecast of lessons for Classes 1 to 5 through DD Girnar television channel, home learning tools by Gujarat Council of Educational Research and Training (GCERT) for upper primary classes and Gujarat Virtual Shala (GVS) live online classes for Classes 9 to 10 run by state education department’s command and control centre (CCC).


વોટ્સએપ પરીક્ષા માટે જિલ્લા મુજબ નંબર નીચે આપેલ છે.

સ્વમુલ્યાંકન ૨.૦ માર્ગદર્શિકા ડાઉનલોડ કરવા અહી ક્લિક કરો

Now New Whatsapp number for the different district-

Save 8595524503 for Bharuch, chhota udepur, Narmda, Navsari, Surat,Tapi,,Dang,Vadodara and Valsad (ભરૂચ, છોટા ઉદેપુર,નર્મદા,નવસારી,સુરત,તાપી,ડાંગ,વડોદરા, વલસાડ)


Exam Link : https://wa.me/918595524503?text=Hello

Save 8595524501 For Banaskantha, Kutch,Mahesana, Patan, Arvalli, Sabarkantha
(ક્ચ્છ, મહેસાણા, પાટણ,અરવલ્લી,સાબરકાંઠા)

Exam Link : https://wa.me/918595524501?text=Hello


Save 8595524502 for Amreli, Bhavnagar, Botad,Devbhoomi Dwarka, Gir Somnath, Junagadh, Jamnagar, Morbi, Porbandar, Rajkot,, Surendranagar (અમરેલી,ભાવનગર,બોટાદ, દેવભૂમિ દ્વારકા,ગીર સોમનાથ,જૂનાગઢ,જામનગર,મોરબી,પોરબંદર,રાજકોટ,સુરેન્દ્રનગર)


Save 8595524523 Ahmedabad, Anand, Dahod, Gandhinagar, Kheda, Mahisagar, Panch mahal(અમદાવાદ,આણંદ, દાહોદ,ગાંધીનગર, ખેડા,મહીસાગર, પંચમહાલ)


Exam Link : https://wa.me/918595524523?text=Helloસમગ્ર શિક્ષા, ગુજરાતના હોર્મ લર્નિંગ કાર્યક્રમ અંતર્ગત “સ્વમૂલ્યાંકન” 2.0 – Student’s WhatsApp-based Mulkyankan આરંભ કરવામાં આવી રહ્યું છે. “સ્વમૂલ્યાંકન” હેઠળ દરેક વિદ્યાર્થીનું WhatsAppના માધ્યમ દ્વારા ખૂબ જ સરળ રીતે ધોરણ અને વિષય-આધારીત બહુવૈકલ્પીક મૂલ્યાંકન કરવામાં આવશે અને તે પછી પરીણામ આધારીત ઉપચારાત્મક અને સંદર્ભ અભ્યાસની લિંક પણ મોકલવામાં આવશે.

આના માટે વિદ્યાર્થીને પોતાનો શાળાનો UDISE કોડનો ખ્યાલ હોય તે સુનિશ્ચિત કરવા દરેક વિદ્યાર્થીને પોતાની શાળાનો UDISE કોડ ખ્યાલ હોય તે કન્ફર્મ કરવાનું રહેશે.

પરીક્ષા કેવી રીતે આવી તેનો વિડીયો


નોંધ : આ નંબરને WhatsApp Learning Gujarat નાં નામથી સેવ કરવાનો રહેશે

ઉપરના સ્ટેપ્સ અનુસર્યા પછી આ પ્રકારનો મેસેજ આવશે.

નીચે આપેલ સૂચનાઓ ધ્યાનથી વાંચો અને એ મુજબ સ્ટેપ બાય સ્ટેપ અનુસરો.આપનો UDISE કોડ નાખશો એટલે આપનો ટેસ્ટ વોટ્સએપ પર જ શરુ થઇ જશે.

પરિપત્ર ડાઉનલોડ કરવા અહીં ક્લિક કરો

વોટ્સએપ આધારીત પરીક્ષા કેવી રીતે આપવી તે વીડિયો જોવો.માર્ગદર્શિકા ડાઉનલોડ કરવા અહીં ક્લિક કરો.


SWAMULYANKAN 2.0 for all Children

🔴🔴🔵🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵WHATSAPP AADHARIT PARIXA BABAT-2021.

Whatsapp based evaluation for Standard 3 and 12 student.

Standard 3 and 12 Whatsapp based Evaluation.

User manual for Whatsapp based evaluation.

WhatsApp based weekly study

To get started, the student saves the following mobile number under the name of WhatsApp Learning Gujarat and after saving send the message Hello or Namaste to the same number every week.


Save this Number : 8595524523

To be successful in the subject, the student needs to study weekly with full commitment.

The study will not stop now.  Please send the school's U dice code.  * The details of the school will be sent immediately after writing the U-Dice code of the school like the student.  In which the name of the school, dice code, taluka, district and also 1 reply for yes will be typed and sent.  And if there is wrong information, type 2 replies and send.
1611933050056179-0

A student like A will type 1 reply and send it to them immediately.  In which the student has to state his standard.  What is a student's first name?  It will ask for details only in English alphabet and child tracking (according to Aadhaar Enabled Dias).  A student like that will be sent his first name by typing Pratish Reply and it will immediately display the name of the father and the date of birth of the student in that school and the number of students named Pratish in that class respectively.  The order of his name among them will be to ensure it.  If the order for the name has been confirmed after confirmation by the student, he / she will have to write in the reply.
1611318356357664-0

They will then receive a message that your registration has been completed.  From now on you will be able to practice playing here every week.  And teachers will be able to cooperate with you better.  If you are more than one student in the same household, they will be able to join this registration.  And other friends.  Meaning this is multi user.  Not just a user.  Will then be asked to practice the subject taken last week before the current week.  This subject is decided from here i.e. at the state level.

Now New Whatsapp number for different district

Save 8595524503 for Bharuch, chhota udepur, Narmda, Navsari, Surat,Tapi,,Dang,Vadodara and Valsad
Link: 
This means that the student will be able to practice the same subject in that week.  Is and will ask the question do you want to practice?  1 reply for yes and 2 replies for no.  A Cuff-like student will type 1 reply and be sent immediately.


Important district wise test whatsapp link

Save 8595524501 For Banaskantha, Kutch,Mahesana, Patan, Arvalli, Sabarkantha
Link : 
 The first question out of 10 questions on that subject will appear on the screen with a greeting message.  And four options of answers will also appear.  As soon as the student types one for the answer, another question will appear on the screen.

Save 8595524502 for Amreli, Bhavnagar, Botad,Devbhoomi Dwarka, Gir Somnath, Junagadh, Jamnagar, Morbi, Porbandar, Rajkot,, Surendranagar
Link
And four options of answers will also appear.  Thus each time the student will type and send the number for the answer, the next question will come up and thus it will come up to 10 types. 


Save  8595524523 Ahmedabad, Anand, Dahod, Gandhinagar, Kheda, Mahisagar, Panch mahal
Link
 When 10 questions are answered, how many of the student's answers are correct?  It will be displayed along with a PDF file of the correct answer key.  As well as the issues in which the student's raw material has been found, a link to the GVS will be sent.  And a video about that will be available there.
1611318353090517-1


Jilla pramane test aapva nichena phota joi tamara jilla no number joi save kari test aapvi.

WhatsApp%2BImage%2B2021-01-29%2Bat%2B4.49.57%2BPM

WhatsApp%2BImage%2B2021-01-29%2Bat%2B4.49.58%2BPM

WhatsApp%2BImage%2B2021-01-29%2Bat%2B4.50.00%2BPM

WhatsApp%2BImage%2B2021-01-29%2Bat%2B4.50.02%2BPM

WhatsApp%2BImage%2B2021-01-29%2Bat%2B4.50.03%2BPMIMPORTANT LINK

Whatsapp link Direct.

પરિપત્ર વાંચવા માટે અહીં ક્લિક કરો.

વિડીયો જોવા માટે અહીં ક્લિક કરો.

માર્ગદર્શિકા ડાઉનલોડ કરવા અહીં ક્લિક કરો.

IMPORTANT LINK

UDISE નંબર જોવા અહી ક્લિક કરો

1611318353090517-1

Now write a massage Hiii on whatsapp. 
Now write your School DISE Code in Whatsapp massage.
Now verify your school name and other details.
Now select your Class 9 or Class 10.
Now write student name and birth date in whatsapp chat.
WHATSAPP AADHARIT PARIXA BABAT NO LATEST PARIPATRA DATE 20-01-2021


Whatsapp Based Mulyankan.


પરિપત્ર મેળવવા અહીં ક્લિક કરોવોટ્સઅપ આધારિત પરીક્ષા કેવી રીતે આપવી તે જુવો.

What is instruct choice? prepare cream of the crop is the procedure of allowing every family to vote for the K-12 didactic options that superlative in shape their children. Every descendant is unique, and completely brood be taught differently. roughly family strength result at the vicinity shared school, time others capacity petit mal in enhanced at a charter, magnet, online, personal or quarters culture environment. That’s why discipline span is hence important! These options incorporate altogether forms of education, from established freely available schools, to municipal charter schools, broadcast attraction schools, concealed schools, online academies, and homeschooling.

CLICK HERE TO DOWNLOAD OR VIEW PARIPATRA


Every descendant deserves an effective, challenging, and motivating education. And, as all learner has their be in possession of inimitable become hard of talents, interests, and challenges, having a mixture of options in edification is crucial. I'm sorry? machinery anyway for one young person may not opus anyhow for any more child! In short, instruct superior ensures that both scholar be able to obtain a scholarship environment that allows them to be inspired, successful, and cheerful

Every descendant is unique, and completely brood be taught differently. roughly family strength result at the vicinity shared school, time others capacity petit mal in enhanced at a charter, magnet, online, personal or quarters culture environment. That’s why discipline span is hence important! These options incorporate altogether forms of education, from established freely available schools, to municipal charter schools, broadcast attraction schools, concealed schools, online academies, and homeschooling.
For Best View Please Open This Website In CHROME / OPERA Browser

No comments:

Post a Comment

Feature post.

India Post Recruitment 2024 – Opening for GDS Posts | Apply Online

India Post GDS Recruitment 2024:  The Indian Postal Department has released the notification for the recruitment of 44228 Gramin Dak Sevak (...

Popular post