Join Whatsapp Group

Tuesday, August 23, 2022

In just 5 minutes, mosquitoes will run away from the corners of the house with raised tails, just do this home remedy

 

In just 5 minutes, mosquitoes will run away from the corners of the house with raised tails, just do this home remedy

ફક્ત 5 જ મિનિટમાં ઘરના ખૂણા ખૂણામાંથી મચ્છરો ઉભી પૂંછડીએ ભાગી જશે માત્ર કરો આ દેશી ઉપાય


In just 5 minutes, mosquitoes will run away from the corners of the house with raised tails, just do this home remedy


ચોમાસાની ઋતુમાં બધા લોકોની સૌથી મોટી સમસ્યા મચ્છર અને માખીઓની સમસ્યા હોય છે. આ ઋતુમાં ઘરમાં એટલા બધા જીવજંતુઓ અને કીડાઓ આવી જાય છે કે તેને સમજાતું નથી કે શું કરવું અને શું ન કરવું. ઘરમાં બધા સભ્યો એટલા પરેશાન થઇ જાય છે કે આ સમસ્યાનું નિરાકરણ જરૂરી બની જાય છે.


In monsoon season the biggest problem of all people is the problem of mosquitoes and flies.  In this season so many insects and worms enter the house that one does not know what to do and what not to do.  All the members in the house become so disturbed that it becomes necessary to solve this problem.


આવી સ્થિતિમાં જો તમને કહેવામાં આવે કે તમે ઘરે બનાવેલા દેશી ઉપાયની મદદથી તેનાથી છુટકારો મેળવી શકો છો, તો તમારો જવાબ હશે એવું કઈ રીતે શક્ય બને?, તો આજે અમે તમારા માટે એવા જ કેટલાક દેશી ઉપાય લઈને આવ્યા છીએ જે ચોમાસામાં મચ્છર, માખીઓ અને ઉંદરોને દૂર કરશે.


In such a situation, if you are told that you can get rid of them with the help of homemade home remedies, how is it possible that your answer would be?, today we have brought you some home remedies that will keep mosquitoes, flies and rats away in monsoon.  will remove


સૌ પ્રથમ જાણીએ મચ્છર, માખીઓ, કીડીઓ અને જંતુઓ ભગાડવાનો ઉપાય : આ ઉપાય કરવા ઉડતા જંતુઓ પર પણ સારી રીતે કામ કરે છે અને તમે દરરોજ 5 થી 7 મિનિટ કરી શકો છો. આવી સ્થિતિમાં જંતુઓ અને મચ્છર વગેરે તમારા ઘરમાંથી ઉભી પુછડીએ ભાગી જશે અને આ ઉપાય ચોમાસામાં સાંજે કરો, કારણ કે આ સમયે જીવ જંતુઓ વધુ હોય વધુ હોય છે


First of all Remedy to repel mosquitoes, flies, ants and insects : This remedy also works well on flying insects and you can do it for 5 to 7 minutes daily.  In such a situation, insects and mosquitoes etc. will run away from your house and do this remedy in the evening in monsoon, because at this time there are more insects.


સામગ્રી : એક નાનો માટીનું વાસણ લેવાનું છે, જે માટે તમે માટલાનું ઢાંકણ પણ લઇ શકો છો, થોડા તમાલપત્ર, લીમડાનું તેલ અથવા સરસોનું તેલ અને કપૂર લેવાનું છે.


Materials: Take a small earthen pot, for which you can also take a matla lid, some betel leaves, neem oil or mustard oil and camphor.


સૌથી પહેલા તમે કપૂરને પીસીને તેલમાં મિક્સ કરો. તેને પીસવા માટે તમે ડિસ્પોઝેબલ કપનો ઉપયોગ કરો નહીંતર તેની સુગંધ વાસણમાં રહી જશે. હવે પીસેલા કપુરમાં થોડું તેલ ઉમેરો. ત્યારબાદ તમાલપત્રને તોડીને માટીના વાસણમાં નાખો. ત્યારબાદ તેમાં કપૂર અને તેલનું મિશ્રણ મિક્સ કરો.


First you grind camphor and mix it in oil.  You should use a disposable cup to grind it otherwise its aroma will remain in the pot.  Now add some oil to the ground camphor.  Then break the bay leaf and put it in a clay pot.  Then mix camphor and oil mixture in it.


હવે તેમાં આગ લગાવો અને પછી આગ બંધ કરો જેથી આમાંથી ધીમે ધીમે ધુમાડો આવતો રહે. તેને લઈને કોઈપણ બંધ રૂમમાં 5 થી 7 મિનિટ માટે રાખો. ધુમાડાથી તે રૂમમાં રહેલી માખીઓ, મચ્છર, જંતુઓ વગેરે દૂર ભાગી જશે. તમે આ ઉપાયને દરરોજ સાંજે કરી શકો છો.


Now put it on fire and then switch off the fire so that smoke slowly comes out of it.  Take it and keep it in any closed room for 5 to 7 minutes.  The smoke will drive away the flies, mosquitoes, insects etc. present in the room.  You can do this remedy every evening.


હવે જાણીએ વંદો, ઉંદરો અને કીડીઓથી છુટકારો મેળવવાની રીત : હવે જો તમે જમીન પર ચાલતા જંતુઓ અને ગણેશજીના ઉંદરોથી છુટકારો માટેનો ઉપાય શોધતા હોય તો તમે, આ 4 વસ્તુનો ઉપયોગ કરીને છુટકાળો મેળવી શકો છો. આ માટે આ ચાર સામગ્રીની જરૂરી પડશે. થોડો લોટ (અહીંયા તમે ઘઉંનો કે બાજરીનો કોઈપણ લઇ શકો છો), થોડી ખાંડ, બોરિક એસિડ અને થોડા તેલની જરૂર પડશે.


Now let's know how to get rid of cockroaches, rats and ants : Now if you are looking for a solution to get rid of ground insects and Ganeshaji rats, you can get relief by using these 4 things.  For this, these four materials will be required.  You will need some flour (here you can take any wheat or millet), some sugar, boric acid and some oil.


સૌ પ્રથમ આ બધી સામગ્રીને મિક્સ કરીને લોટ બાંધો. તમારે તેને એવી રીતે ભેળવવાનું છે કે આ લોટમાં રહેલા બોરિક એસિડની માત્રા વધારે હોય. હવે તેમાંથી નાના-નાના ગોળા બનાવીને રસોડાના સિંકની નીચે અથવા એવી કોઈ જગ્યાએ રાખો જ્યાંથી વધુ કીડા આવતા હોય અથવા વંદા, ઉંદરો આવતા હોય. કીડા, વંદા, ઉંદરો તેને ખાઈ જશે અને પછી પાછા ક્યારેય નહીં આવે.


First of all mix all these ingredients and make a dough.  You have to mix it in such a way that the amount of boric acid in this flour is high.  Now make small balls out of it and keep it under the kitchen sink or somewhere where there are more worms or cockroaches, rats.  Worms, cockroaches, rats will eat it and then never come back.


સર્વિસ બુક ગાંધીનગર મોકલવા બાબત નો લેટેસ્ટ કાર્યક્રમ જોવા માટે અહીં ક્લિક કરોહવે જાણીએ જંતુઓ માટે સ્પ્રે કેવી રીતે બનાવવો : તમે એક એવો ઘરેલુ સ્પ્રે બનાવી શકો છો જે બધી જંતુઓ માટે રામબાણ સાબિત થઈ શકે છે. સામગ્રી : પાણી, 3-4 ચમચી સફેદ વિનેગર, 1 ચમચી સારી રીતે પીસેલું કપૂર, થોડું ડેટોલ, 1 ચમચી મીઠું અને સ્પ્રે બોટલ. આ બધી વસ્તુઓને સારી રીતે મિક્સ કરીને હલાવીને સ્પ્રે બોટલમાં ભરી લો.


Now let's know how to make insect spray: You can make a homemade spray that can prove to be a panacea for all insects.  Ingredients: Water, 3-4 teaspoons of white vinegar, 1 teaspoon of finely ground camphor, a little Dettol, 1 teaspoon of salt and a spray bottle.  Mix all these things well and fill it in a spray bottle.


હવે આને કપડા અથવા કોટન બોલમાં ( એટલે કે રૂ માં) સ્પ્રે કરો અને જ્યાં પણ વધારે જંતુઓ આવતા હોય તે જગ્યાએ મૂકી દો. જો તમારા ઘરમાં પાલતુ પ્રાણી અથવા બાળકો છે તો તેની થોડી કાળજી લો અને જો ઘરે બાળકો નથી તો તમે તેનો દરરોજ સીધો છંટકાવ પણ કરી શકો છો. આ સ્પ્રેની ગંધથી જંતુઓ અને ઉંદરો તે જગ્યા પરથી ભાગી જશે.


Now spray this on a cloth or cotton ball (i.e. Rs.) and place it wherever there are more insects.  If you have pets or children in your house, take care of it and if there are no children in the house, you can also spray it directly every day.  The smell of this spray will drive away insects and rodents from the place.


જોતમારા ઘરમાં વધુ પડતી કીડીઓ હોય તે જગ્યા પર થોડી હળદરનો પાઉડર છાંટવાથી પણ ફાયદો થાય છે. આ ઉપરાંત ઘરમાં સૂકા કડવા લીમડાના પાન બાળવાથી પણ ફાયદો થાય છે. ખાસ કરીને ચોમાસાની ઋતુમાં આ બધા દેશી ઘરેલુ ઉપાય તમારા માટે ખૂબ કામમાં આવી શકે છે.


Sprinkling some turmeric powder on the areas where there are too many ants in Jotmara's house is also beneficial.  Apart from this, burning dried bitter neem leaves at home is also beneficial.  All these desi home remedies can be very useful for you especially in monsoon season.

No comments:

Post a Comment

Feature post.

Central Bank of India Apprentice Recruitment 2024

  Central Bank of India Apprentice Recruitment 2024:  The Central Bank of India (CBI) has released the latest notification for the recruitme...

Popular post