Join Whatsapp Group

Monday, March 13, 2023

Sovereign Gold Bond in Gujarati

 Sovereign Gold Bond :– સ્કીમ એક સુરક્ષિત નિવેશ વિકલ્પ છે જેના તહત નિવેશકો શુદ્ધતાવાળા સોનાને ખરીદી શકે છે. આ સ્કીમમાં આનલાઇન અને ઓફલાઇન બનાવટો જ હોય છે. આ સ્કીમના પરિમાણો વધતા જવાથી આ સ્કીમમાં નિવેશ કરવાની વસ્તુઓના આકર્ષણ વધે છે.


पूरानी पेंशन योजना पर बड़ा फेसला देखने के लिए यहा क्लिक करो

સોવરેન ગોલ્ડ બોન્ડ સ્કીમના તહત સોના પર નિવેશ કરવાથી પ્રતિ વર્ષ 2.50 ટકા નિશ્ચિત રેટર્ન મળે છે. આ સ્કીમમાં આપેલ બ્યાજ છમાહી આધારીત હોય છે અને જમા થાય તે બ્યાજ ખાતેમાં જમા થાય છે. આ સ્કીમમાં નિવેશ કરવા માટે પહેલા સ્કીમના નિયમો અને શરતો સમજવાની જરૂર

લેખનું નામSovereign Gold Bond
ભાષાગુજરાતી & English
નિશ્ચિત રેટર્નપ્રતિ વર્ષ 2.50 ટકા
Home PageClick Here

Sovereign Gold Bond માટે કઈ બેંક શ્રેષ્ઠ છે?

સોવરિન ગોલ્ડ બોન્ડ એક સુરક્ષિત નિવેશ વિકલ્પ છે જેમાં નિવેશકો શુદ્ધતાવાળા સોનાને ખરીદી શકે છે. આ બોન્ડની ખરીદ માટે કોઈપણ બેંક વપરાશ કરી શકે છે, પરંતુ કેટલાક બેંકો તેને ઑફલાઇન મોડમાં માત્ર મુકે છે. જો આપ ઑનલાઇન મોડનો ઉપયોગ કરવા માંગતા હોય તો, આપ બેંક ઓફ બરોડા, એચડીએફસી બેંક, ઇંડસિનડ બેંક અને બંક ઑફ ઇન્ડિયા જેવી બેંકોનો ઉપયોગ કરી શકો છો.


સરકારે બહાર પાડ્યો નવો આદેશ, જો તમારું આધાર કાર્ડ 10 વર્ષ જૂનું હોય તો તરત જ આ કામ પૂર્ણ કરો, નહીં તો…


જો આપ ઑફલાઇન મોડમાં ખરીદી કરવાની માંગ કરો છો, તો આપ સ્ટેટ બેંક ઑફ ઇંડિયા, પંજાબ નેશનલ બેંક અને બેંક ઑફ બરોડા જેવી બેંકોનો ઉપયોગ કરી શકો છો.

શું gold bond માં રોકાણ કરવું સારું છે?

ગોલ્ડ બોન્ડ એક ધોરણનો નિવેશ છે જેનાથી વ્યક્તિઓ સોનું ખરીદી શકે છે અને તેની શુદ્ધિમાંથી ખૂબ સમાય થઈ શકે છે. આ બોન્ડ પર રોકાણ કરવા માટે કોઈ વિશેષ વિધિઓ નથી, તથા જેનાથી આપ ઓપન માર્કેટમાં બેચી શકો છો તેની પૂર્ણ લિક્વિડિટી છે. જો તમે પૂર્ણ કેશ પ્રદાન કરી નથી તો તમારા બેંકમાં નિવેશ કરતાં આ સમયને લાગણાર ના હોય. તમે આ બોન્ડને ઓપન માર્કેટમાં વેચી શકો છો તથા તમારા બેંકમાં પુનઃ જમા કરી શકો છો પરંતુ કઈપણ મુલાકાતોને માન્ય કરીને તમારી નિવેશ રકમ કમ થઈ શકે છે.

8 વર્ષ પછી Gold Bond નું શું થશે?

સોવરિન ગોલ્ડ બોન્ડની અવધિ મુક્ત થાય તેના પછી જે નિવેશકોએ તેને પસંદ કર્યું છે તેમને પોતાના મૂલ્યના મુજબ ચુકવવામાં આવશે. અમેરિકાની રીઝર્વ બેન્કના બ્રાડર મૂલ્યાંકન મુજબ, મૂલ્યાંકન મુજબ જો સોનાનું ભાવ વધે છે તો તેનો બોન્ડનો મૂલ્ય પણ વધી જાય છે. આ રીતે, જો સોનાનો ભાવ પડતાં જાય તો તેનો સોવરિન ગોલ્ડ બોન્ડ વધારે મૂલ્ય પણ કરી શકે છે. તથા, જો સોનાનો ભાવ કમે છે તો તેનો મૂલ્ય પણ ઘટી શકે છે. તેથી, સોવરિન ગોલ્ડ બોન્ડની મૂલ્યની ફેરફાર સોનાના ભાવ પર નિર્ભર કરે છે.

Sovereign Gold Bond ની છેલ્લી તારીખ શું છે?

ભારતીય રિઝર્વ બેંક દ્વારા જાહેર કરવામાં આવેલ પ્રેસ રિલીઝ જેવાં સાધનો મુજબ સોવરિન ગોલ્ડ બોન્ડ શ્રી 3 માટે સદસ્યતાની મુદત 19-23 ડિસેમ્બર, 2022 સુધી ખોલવામાં આવશે. સભ્યતા અર્જી દરમિયાન બોન્ડનો નિર્ગમમૂલ્ય પાંચ હજાર ચાર સૌ નવા રૂપિયા હશે જે ગ્રામ પ્રતિ હશે. બોન્ડ માપન નિમિત્તે શુંકવું હોઈ શકે છે કે જે વેપારિક બેંકો પર આધારિત હોય છે તેની સંખ્યા મોટાભાગે 5 ગ્રામ છે.

Sovereign Gold Bond કેવી રીતે કામ કરે છે?

સોવરિન ગોલ્ડ બોન્ડ એક નિવેશન સ્કીમ છે જે ભારતીય રિઝર્વ બેંક દ્વારા પ્રદાન કરવામાં આવેલ સોના પર આધારિત છે. આ સ્કીમના માલિકો બેંકમાં પૈસા જમા કરીને સોનાનું પ્રમાણને આધાર બનાવી સકે છે.


ગોલ્ડ બોન્ડ સ્કીમમાં વિનિમય કરવા માટે બેંક એક મૂલ્યાંકન કરે છે જેથી તેમને આધારભૂત વિવરો જાણવા મળે છે અને સંચાય પર બેસ કરી શકે છે. ગોલ્ડ બોન્ડ સ્કીમમાં નિવેશ કરતા વખતે, આપણે નાના નિર્ણયો લેવા પર ધ્યાન આપવો જોઈએ, જે આપના નિવેશને પ્રભાવિત કરી શકે છે.

હું Sovereign Gold Bond 2023 ક્યારે ખરીદી શકું?

ભારતીય સરકારની અધિસૂચના અનુસાર, સોવરિન ગોલ્ડ બોન્ડ 2022-23 (શ્રેણી IV) માટે નવી સભ્યતાનું આવરણ માર્ચ 6 થી 10, 2023 સુધી ખુલ્લી રહેશે. નવી સભ્યતાની સતતતાને વધારવા માટે, સભ્યતાનું આવરણ ફિલહાલ સીમાંતર બેંક ઓફ ઇન્ડિયાની શાખાઓ, સહકારી બેંકો, પોસ્ટ ઑફીસ અને પ્રભાવશાળી પ્રાઇવેટ બેંકોમાં ઉપલબ્ધ હશે. આ બોન્ડ ખરીદનારે પ્રતિ તિમામ વર્ષો પછી બાકી પૈસા સાથે બદલાય છે. આ બોન્ડ દ્વારા નિવેશકોને સોનાના ભાવનાંમાં બિનાખેટનની સંભાવના આપી જાય છે. બોન્ડ પર સામાન્ય તરીકે વર્ષિક 2.5% બ્યાજ આપવા

Gold bond કોણ જારી કરી શકે છે?

સોવરિન ગોલ્ડ બોન્ડ સરકાર દ્વારા રિઝર્વ બેંક ઑફ ઇન્ડિયા (RBI) દ્વારા જારી કરવામાં આવે છે. ગોલ્ડ બોન્ડનું ઇશ્યુ પ્રાઇસ ગ્રામ પ્રતિ પાંચ હજાર ચાર સૌ નવા રૂપિયા રાખવામાં આવેલ છે. આપ પ્રતિ ગ્રામ પાંચ હજાર પાંચ સૌ નવા રૂપિયામાં ગોલ્ડ બોન્ડનું ખરીદી કરી શકો છો અને રિઝર્વ બેંક એ બોન્ડને મેચ્યુરિટીઝ એક્ટ 2002 ના તફસીલાત મુજબ લિસ્ટ કરી શકે છે. બોન્ડના મેચ્યુરિટી પર અંગૂઠાકાર સ્વીકારવામાં આવે છે જે બોન્ડના પાસે સમય પુર્ણ થયા પછી આપને નકદી પેમેન્ટ કરવા મળશે. બોન્ડ એક વર્ષ સમય સુધી

No comments:

Post a Comment

Feature post.

People know while taking Tiffin.. Is Aluminum Foil Paper or Butter Paper better for keeping roti?

  People know while taking Tiffin.. Is Aluminum Foil Paper or Butter Paper better for keeping roti?  Aluminum Foil Paper Or Butter Paper : O...

Popular post